Project ‘Interlevensbeschouwelijke dialoog’ voor Vlaamse overheid

Op 21 maart 2014 ondertekenden vertegenwoordigers van de zeven erkende levensbeschouwingen en religies met de overheid een ‘Engagementsverklaring’. Ze spraken af samen  over fundamentele vrijheden, rechten en waarden, en indien nodig ook te overleggen samen te handelen.  De bedoeling is om verdraagzaamheid en begrip te versterken, en om samen een aantal waarden en normen uit te dragen.

In dit project had ik een duidelijke opdracht: een tekst opstellen die de leden konden goedkeuren, en de deelnemers rond de tafel brengen. Ik heb deze ‘interlevensbeschouwelijke dialoog’ dus vanaf het begin begeleid, als doctor in de moraalwetenschappen en als onafhankelijke consulente. Ik deed dat in opdracht van de Vlaamse overheid (het kabinet voor binnenlands bestuur, inburgering en integratie het ministerie, minister Bourgeois). Ik werd gecontacteerd omwille van mijn publicaties (onder meer over de seculiere staat). Verder heb ik geen enkele partijpolitieke binding, en behoor niet tot een georganiseerde levensbeschouwelijke groep.

Eind 2013, begin 2014  heb ik met de vertegenwoordigers van het vrijzinnig humanisme, de katholieke, joodse, islamitische, orthodoxe en anglicaanse erediensten, en met protestants-evangelische kerken overlegd. Ik heb  een ontwerptekst voorgelegd en de uiteindelijke Verklaring opgesteld. Met de ondertekening van de tekst in maart 2014 liep mijn opdracht ten einde.

De deelnemers waren positief over het nieuwe initiatief. Nu gaan de zeven erkende erediensten en levensbeschouwingen onder een roterend voorzitterschap verder.

Ik vond het een boeiende ervaring, en kon me helemaal vinden in de doelstelling: bijdragen tot eenheid en begrip. In deze samenleving polariseren burgers soms makkelijker dan dat ze elkaar vinden in hun gedeelde waarden.

In het werk heb ik dankbaar gebruik kunnen maken van  ‘filosofen’ en anderen die zich reeds over dergelijke thema’s hadden gebogen. Ik denk in het bijzonder aan het verslag van de commissie Bossuyt (2005-2006),  waaraan Marc Bossuyt, Abied Alsuleiman, Etienne Vermeersch, Ludo Abicht, Marie-Claire Foblets, Naima Charkaoui en Rik Torfs meewerkten. Zij deden dat in opdracht van toenmalig minister van binnenlands bestuur, Marino Keulen, minister Bourgeois’ voorloper.

1 Comment

  1. Jean-luc Cottyn Advocaat-generaal en gewezen Voorzitter van de Hoge Raad voor de Justitie

    En ging de Islamitische gemeenschap akkoord dat de sharia NIET boven de universele verklaring van de rechten van de mens stond ? Gingen zij akkoord dat de religieuze wet ondergeschikt is aan de burgerlijke wetten ??? en dat de staat boven de godsdienst of religie staat ??? in een seculiere maatschappij !

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s