Interview samen met Hind Fraihi over ‘De canon van Vlaanderen’, De Tijd, 13 mei 2023

Dit interview verscheen in De Tijd op 13 mei 2023.

“Na bijna drie jaar voorbereiding werd deze week de langverwachte Vlaamse canon voorgesteld. Buitenbeentjes in de commissie die onze cultuur en geschiedenis samenvatte, zijn de filosofe Tinneke Beeckman en de publiciste Hind Fraihi.

Van neanderthalers in de Maasvallei tot de reuzenstoet in Borgerhout: in zestig thematische vensters vat de Vlaamse canon onze geschiedenis en cultuur samen. De eerste druk van het boek was in een dag uitverkocht. Dat, en de over-wegend positieve reacties, sterken Hind Fraihi en Tinneke Beeckman in hun overtuiging dat hun werk ‘op zijn merites’ is beoordeeld. Het project, gelanceerd op initiatief van de N-VA om de Vlaamse identiteit te versterken, was van in het begin controversieel. Historici vreesden dat de canon de ‘exponent van een assertieve identiteits-politiek’ ging worden.

Een groep academici beschuldigde jullie in het begin van het project van ‘enggeestigheid’.

Tinneke Beeckman: ‘Op een bepaald moment ging het zelfs over de ‘collaboratiecommissie.’ Op dat moment wordt je professionele legitimiteit onder de bus gegooid. Maar die verwijten gaven een enorme kracht om door te zetten. Wij hadden de kritiek niet nodig om te beseffen dat we het ook over de lastige dingen uit onze geschiedenis moesten hebben.’

Waarom zijn jullie in de commissie beland?

Hind Fraihi: ‘Ik vond de canon noodzakelijk vanuit mijn journalistieke focus op het moslimextremisme en extreemrechts. Want op dat terrein zie ik een identiteits-vacuüm. Mensen weten eigenlijk niet waarvan ze komen, wat hen verbindt en wat hen verdeelt.’

‘Bij moslimextremisme zie je veel historische vervormingen van werkelijkheden, zodat ze passen in een ideologisch kraam. De Koran verbiedt mensen te verbranden, terwijl IS dat herzag. Bij extreemrechts zie je een gebrek aan historische referenties. Het nazisme speelt niet echt een rol in het extreemrechtse gedachtegoed van de hui-dige generatie. Ik vond het noodzakelijk om met een canon jongeren wel op die referentie te wijzen.’

Beeckman: ‘Het gevaar vandaag ligt veel meer in het niet weten, dan dat iedereen zoals in de jaren 30 een sterke ideologie zou aanhangen. Het is het ontbreken van kennis over ideeën die mensen vatbaar maakt voor de Dries Van Langenhoves van deze wereld. Zij kunnen zeggen wat ze willen, omdat jongeren, maar ook anderen, geen kader hebben.’

Fraihi: ‘In het Arabisch hebben we daar een mooie uitdrukking voor: een lege emmer kan je met eender wat vullen. Dat is het probleem: de emmer wordt met eender wat gevuld, en vooral met wantrouwen. Wantrouwen tegen de media, tegen de academische wereld, tegen de politiek.’

De canon is voor u een manier om die emmer anders te vullen?

Fraihi: ‘Al is het maar met een druppel, ja.’

Zijn er politici over de schouder komen meekijken?

Beeckman: ‘Nee, absoluut niet.’

Wat waren de moeilijkste discussie-punten in de commissie?

Fraihi: ‘Het was vooral moeilijk te schrappen in de onderwerpen.’

Beeckman: ‘Het hielp dat we zestig vensters van de canon nog konden aanvullen. Bij het thema onderwijs voor meisjes konden we daardoor zowel de schrijfsters Marie Belpaire als Virginie Loveling opnemen.’

Fraihi: ‘Voor mij zat de uitdaging in het vinden van herkenningspunten met vandaag. Waarin zouden jongeren zich kunnen vinden? Zo kregen we een goede mix van ankerpunten en namen van wie je misschien nog niet gehoord hebt, maar die vandaag relevant zijn. Door de Congolese mensenrechtenactivist Paul Panda Farnana op te nemen, konden we het over de kolonisatie en de dekolonisatie hebben.’

Bij de Nederlandse canon luidde de kritiek daar dat hij te mannelijk was. Is dat iets waarop jullie gelet hebben?

Fraihi: ‘We hebben een goede mix gemaakt, zonder dat het een geforceerde zoektocht werd.’

Beeckman: ‘In de commissie zat hoogleraar kunstgeschiedenis Katlijne Van der Stighelen, die goed op de hoogte is van onderbelichte vrouwelijke schilders. Omdat zij niet met levende modellen mochten werken, beperkten ze zich tot stillevens. We hebben het over Clara Peeters, een tijdgenote van Peter Paul Rubens die als eerste vrouwelijke kunstenaar een tentoonstelling kreeg in het Prado in Madrid.’

De keuzes liggen niet altijd voor de hand. De canon wijdt een venster aan Cathelyne Van den Bulcke, die in 1590 op de brandstapel belandde omdat ze verdacht werd van hekserij.

Fraihi: ‘Je kan zoiets wel ophangen aan vandaag, nu mensen vaak virtueel afgebrand worden. Er zijn nu heksenjachten op de sociale media, er is massahysterie, je hebt fake news. Vaak zijn vrouwen daarvan het slachtoffer.’

Volgens het Vlaams Belang staat de canon vol culturele zaken die niets met Vlaanderen te maken hebben.

Beeckman: ‘Misschien niet met het Vlaanderen zoals zij het zich verbeelden.’

Fraihi: ‘Ze redeneren vanuit een imagi-naire identiteit, terwijl Vlaanderen de etnische grenzen altijd al kon overstijgen. Kijk naar de soldaten uit de kolonies tijdens de Eerste Wereldoorlog.’

Is het multiculturele karakter van de reuzenoptocht in Borgerhout echt onmisbaar om Vlaanderen te begrijpen?

Beeckman: ‘Het toont hoe de wereld in Vlaanderen gekomen is.’

Fraihi: ‘Dat was ook mijn bedoeling: om wat verwarring zaaien, de vraag te stellen wie we nu eigenlijk zijn, en om sommige dingen net niet te begrijpen.’

Elisabeth Meuleman van Groen noemt het een bijna woke canon.

Beeckman: ‘Dat vind ik gek en vooringenomen. Is het zo revolutionair dat we het homohuwelijk in de canon opgenomen hebben? De adoptie van kinderen door homokoppels is zelfs door de N-VA goedgekeurd.’

Fraihi: ‘Woke is een modewoord dat is overgewaaid uit andere contreien. Alsof je plots wakker wordt en er voorheen geen strijd is geweest. Het doet heel wat af van voorafgaande gevechten voor gelijkheid, tegen racisme en tegen discriminatie. De canon illustreert net hoelang die strijd al bezig is.’

Van welke thema’s vindt u het jammer dat ze de canon niet gehaald hebben?

Beeckman: ‘De kritiek dat de podium-kunsten uit de jaren 80 er niet in staan, vind ik misschien wel terecht.’

Hetzelfde wordt gezegd van de afwezigheid van schrijvers als Willem Elsschot, Guido Gezelle of Paul van Ostaijen.

Beeckman : ‘Je moet nu eenmaal keuzes maken.’

Tijdens de voorstelling van de canon in het parlement zei minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) dat de canon ‘just niks moet’. Maar hoe willen jullie dat hij gebruikt wordt?

Beeckman: ‘Als leerkracht kan je hem gebruiken als bron van informatie en om kennis te ordenen en te structureren. Docenten voor nieuwkomers zijn enthousiast, omdat ze via de canon bepaalde waarden en normen kunnen illustreren, zoals het gegeven dat ook meisjes naar school gaan en de gelijkheid tussen man en vrouw.’

Fraihi: ‘Ik heb het eerste exemplaar aan mijn moeder gegeven. Het eerste wat ze zei, was: ‘Dit komt bijna zestig jaar te laat.’ Ze is hier in 1966 aangekomen uit Marokko. Er was geen onthaalbeleid, ze kreeg geen taallessen, er was geen inburgeringstraject. Ze liep hier verloren. Kennis verwerven is ook een privilege. De critici van de canon gaan daar makkelijk aan voorbij.’

Kan je de canon gebruiken om er de Vlaamse identiteit mee te bepalen, zoals de N-VA wilde?

Fraihi: ‘Om een meerlagige identiteit mee te vormen, ja. Vandaag lijkt het alsof je het moet verdienen Vlaming te zijn. Je kan het niet zomaar worden. Maar wat is een Vlaming? Wie is Vlaming? Dat is het beginpunt van de canon: nagaan wie we zijn. En dan nadenken wie we willen worden.’

‘Ik sta op verschillende kruispunten wat betreft identiteiten. Ik ben een Klein-Brabander met Marokkaanse roots die Iberisch georiënteerd opgevoed is, met wat Joodse afkomst. Vlaanderen is gemengd. Laat al die identiteiten maar komen.’

Beeckman: ‘Net omdat er ook zoveel kritische en moeilijke thema’s uit onze geschiedenis in staan, omarm je niet alleen de jubelmomenten, maar word je ook geconfronteerd met de mislukkingen en de drama’s. Ik denk dat die realistische kijk verhindert dat je helemaal wordt meegesleept in dat verhaal van identiteit.’

door Henk Dheedene

1 Comment

 1. Bart Haers

  Mevrouw Beeckman,

  Ik heb de receptie van de Canon met argusogen gevolgd, omdat het me in een hooggeschoolde samenleving – helaas geldt dat niet voor iedereen, maar toch, het aantal hogeschoolstudenten blijft toenemen – niet nodig lijkt zoiets als een canon te presenteren, wel beseffend, dat ons beeld van het verleden niet altijd adequaat was. Kortom, ik was en blijf in dubio.

  De reacties waren wel eens bizar, zoals van Vlaams Belang, over het opnemen van een kaart, gemaakt in opdracht van een bij mijn weten christelijke koning van Sicilië door een moslim-cartograaf. Het feit dat onze steden, Gent en Brugge bekend waren in het Middellandse Zeegebied kan aantonen dat die roem verder reikte dan Genua en Venetië, die al vroeg in Brugge aanwezig waren. Het zou dus tot eer en glorie van de gouw Vlaanderen, of de regio met dezelfde naam moeten strekken, dat de koning op Sicilië een kaart en beschrijving krijgt aangereikt waarop steden in het verre Graafschap zijn vermeld. Quod Non en dat maakt elke redelijke discussie onmogelijk.

  Nu is en blijft er natuurlijk de vraag over wat het is Vlaming te zijn, waarbij ook de kwestie van de gedeelde geschiedenis aan de orde komt. Ik denk dat men moeilijk een samenleving, a society kan vormen, zonder dat gedeelde belangen, taal, gebruiken – hoe relatief ook soms, zie de balletjes gehakt in tomatensaus – daar geen vorm aan geven. Ooit had ik in Vlaanderen Morgen het genoegen een discussie bij te wonen en te voeren met de heren Marc Reynebeau en Yves Desmet, die weigerden nog langer columns aan te bieden, vanwege dat verdomde identiteitsgedoe. Zij vonden en Reynebeau kennelijk nog altijd dat een identiteit een constructie is, gefixeerd in de geesten en strijdig met wat wenselijk zou zijn, namelijk een open houding. Net over dat aspect, namelijk dat de identiteit een gefixeerde constructie zou zijn, kan men het op empirische gronden alleen maar oneens zijn, omdat nieuwe omstandigheden vaak in stilte de zelfbepaling van mensen en groepen wijzigen, maar vaak komt dat heel open aan het licht, als de spanningen tussen de verbeelde identiteit en de ervaren realiteit te groot worden.

  In die zin heeft geschiedenis en geschiedschrijving slechts een beperkte invloed op het zelfbeeld, maar dat zelfbeeld wordt overigens ook niet alleen door conservatieven of reactionairen vorm gegeven. Tegelijk speelt dat zelfbeeld nogal eens mee bij publieke debatten. Vlaanderen is katholiek? Was zeker het geval, maar de omgang met ethische kwesties zoals abortus en IV-fertilisatie of euthanasie, dan is dat in Vlaanderen vrij snel algemeen aanvaard en hebben tegenkrachten – omtrent abortus – het moeilijk zich te laten horen of zelfs maar het woord te krijgen.

  En toch, en toch… is het wel nuttig en merkbaar dat we aanvaarden in een samenleving te (mogen) opgroeien en handelen, want hoewel die uiteraard een massasamenleving moet heten, met nieuwe groepen die zich met min of meer moeite integreren en toch – uiteraard – hun eigen wortels niet weg hoeven te steken. Tatcher zegde dat er niet zoiets als een “society” bestaan zou, maar dat bleek voor het UK aan het einde toch te leiden tot de Brexit en tot een kwalijke tendens in het onderwijs armeren degelijk onderwijs te ontzeggen, zoals Tony Judt bevond.

  Het blindweg afwijzen van de idee dat er een collectieve identiteit zou bestaan, laat onverlet dat journalisten het graag hebben over de typische Vlaming: koers, frieten en bier. En dan breekt mijn klomp, want dat is nu de beperkende identiteit die we in Vlaanderen Morgen net afstreden, omdat die mensen beperkt in hun mogelijkheden. De canon is dus een kapstok om mensen in het rijke verleden te introduceren, maar niemand zegt dat we bij die canon moeten blijven steken, wel integendeel, vanuit de canon kan men via de vensters aardige trajecten uitstippelen of nieuwe domeinen ontdekken.

  met vriendelijke groet en veel waardering

  Bart Haers

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s