Contact

Contact: mijn emailadres  is tinnekefilosofe@gmail.com

Professioneel

Ik schrijf als columniste voor De Standaard en regelmatig voor andere media.

Rond de thema’s van mijn boeken en mijn columns geef ik  lezingen over:

 • filosofen zoals B. de Spinoza, N. Machiavelli, Thomas More, Friedrich Nietzsche…
 • democratie, de seculiere staat, de Verlichting vandaag de dag
 • Levenslessen filosofie – hoe kan filosofie je leven veranderen?
 • de relatie tussen politiek en filosofie.

Filosofische inzichten kunnen voor heel wat mensen relevant zijn. Als ik een uitnodiging voor een lezing, een project of een artikel ontvang, zoek ik samen met de vraagsteller naar de juiste formule om de doelgroep vlot en aangenaam te bereiken.

Zo heb ik al met leraars filosofie projecten opgezet voor leerlingen van het middelbaar onderwijs of geef ik  interactieve praktische levenslessen voor volwassenen.  Evengoed geef ik lezingen voor specifieke doelgroepen, zoals werknemers in de gezondheidszorg, in de media, of voor ondernemers.

Soms werk ik daarbij samen met filosofiehuizen, zoals met Het Zoekend Hert.

Opleiding

Doctoraat aan de Vrije Universiteit Brussel, moraalwetenschappen. Bijkomende opleiding aan de Université Libre de Bruxelles, ‘diplôme d’études approfondies en philosophie et culture‘.

Na mijn doctoraat deed ik nog jaren wetenschappelijk onderzoek – ik kreeg meerdere postdoctorale studiebeurzen (Fonds voor wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen). Dan volgde ik enkele bijkomende opleidingen: over economie  ‘Crisisbusters: van Marx tot Krugman’ aan de Universiteit van Maastricht (filiaal Brussel).  Over globalisering en democratisering volgde ik enkele Summerschools aan de London School of Economics.

Over mijn filosofisch parcours, schreef ik een lezing bij de voorstelling van het boek ‘Pioniers in de Praktische Filosofie’.

18 Comments

 1. lodederaedt

  Heel mooie foto en buitengewoon interessant artikel (Spinoza voor spindoctors) in DS Weekblad!

 2. Eef

  Alles veranderd zelfs de dood…
  Gelukkig maar, daardoor kun je ook je mening veranderen….

 3. lodederaedt

  Verandert (met een t…) de dood ook? Graag een woordje uitleg.

 4. Maurice Reekmans

  Uw blog ontdekt via Facebook (Bruno De Raedemeker) Mijn interesse is gewekt en heb wel eerst wat te lezen.

 5. Bart De Wachter

  Aangezien een blog een snelle hap is (in dit geval ontdekt en geapprecieerd via een van je columns) een snelle kommentaar: Alexander is een geluksvogel, en nu meer inhoudelijke kommentaar vind je bij de columns natuurlijk.

 6. Peter Braet

  Mooie blog, dank u. Ontdekt omdat DS onder uw column de reacties preventief gesloten heeft. Wou eronder schrijven hoe complottheoretici online opzoekingswerk bemoeilijken. Met actieve medewerking van zoekmachines als Google. Misschien reageer ik als de column binnenkort ook hier verschijnt.

 7. Magdeleen douw

  Beste Tinneke,

  Graag zou ik een duidelijke Definitie willen krijgen van de romantiek,voorbeelden te over maar een definitie is erg lastig te vinden.

  Met vrindelijke groet Magdeleen Douw

 8. Jan Van den Berghe

  Mevrouw Beeckman,

  ik wil graag even een vraag stellen bij uw column van gisteren in De Standaard.

  Ik ben een fan van uw stukken: uw insteek als filosofe brengt vaak verrassende gedachten en dit in een tijd die nood heeft aan verrassende gedachten.

  Maar gisteren was ik het voor een keer oneens. U maakt onderscheid tussen progressieve en conservatieve ethiek enerzijds en de ethiek van het goddelijke anderzijds. U schrijft: ‘Die symbolische orde overstijgt de rationele, individuele keuze. Ze dient om groepen te binden, om loyauteit tussen de leden van de ene groep te versterken, en de afstand met andere groepen te vergroten. Zelfs tot segregatie toe.’

  Is dat dan het unieke kenmerk van op godsdienst gebaseerde ethieken? In het conservatieve deel van Vlaanderen, dat vandaag vaak sterk nationalistisch is, zie ik dingen waarop uw tekst perfect van toepassing is. Ik heb bij wijze van boutade vroeger wel eens gezegd dat het denken van rechts Vlaanderen in wezen niet zoveel verschilt van de ideoloog van IS. Enkel de methode verschilt (en gelukkig maar).

  U hebt uiteraard gelijk in uw analyse dat de ethiek van het goddelijke die kenmerken heeft, maar dat geldt voor grote delen van het conservatisme ook.

  In die zin vind ik uw oproep om te komen tot een front van progressief en conservatief een denkfout.

  Ik hoop dat u me van het tegendeel kan overtuigen.

  Met vriendelijke groeten.

  Jan Van den Berghe

 9. Jozef Leijnen

  Onze woede over de milieuleugens,

  Ik weet dat jullie dit niet lezen en het zullen afdoen als gewauwel van een oude man (77) die blijven hangen is in de tijd maar ik moet het van mij af schrijven zodat ik het gevoel heb dat ik tenminste niet heb gezwegen.
  Ja, ik ben een doemdenker, meneer de Wever. Dat de mens de oorzaak is van de oncontroleerbare vervuiling daar zal wel niemand meer aan twijfelen en het gaat hier niet alleen over de CO2 uitstoot maar ook over fijn- en ander chemisch stof dat wij dagelijkse met tonnen de lucht in spuwen om nog te zwijgen over de kilo’s afval die elke mens dagelijks produceert. Nu komen de jongeren de straat op, al dan niet aangestuurd door politieke partijen en die wat graag op de kar springen van de nieuwe hype en er brood en vooral stemmenwinst inzien. Zij die jaren veronachtzaamd hebben om maatregelen te nemen tegen de langzame maar zekere verloedering van onze aarde doen nu alsof zij het warm water hebben uitgevonden, vergetend dat 50 jaar geleden de pioniers van de groene beweging reeds schreeuwden dat het zo niet verder kon, zich baserend op het eerste rapport van “de club van Rome” die in de jaren 1960 reeds voorspelden wat nu aan het gebeuren is. Nu zouden wij opeens de vervuiling gaan terugdringen terwijl we niet eens in staat zijn kankerverwekkende en andere giftige stoffen te verbieden zoals glyfosaat of giftige stoffen in onze voeding te vermijden. (dioxine en eiercrisis) Men probeert de mens er nu van te overtuigen (ook de jongeren denken dat blijkbaar) dat men met enkele hulpmiddelen en wat taksen te heffen de vervuiling radicaal zal kunnen terugdringen maar dat zijn doekjes voor het bloeden. Wij komen 50 jaar te laat om de evolutie naar de catastrofe tegen te houden. Zelfs nu nog is spreken over de voornaamste oorzaak van de verloedering van onze aarde taboe: de overbevolking, 50 jaar geleden aangekaart als voornaamste oorzaak door de Rome-club.
  Ik ben geen rekenwonder dus reken even mee en laat mij weten waar ik fout zit: Elke mens stoot jaarlijks rond de 10 ton CO2 uit (ik heb het alleen maar over CO2 niet over al de andere giftige stoffen). 7 miljard mensen stoten dus jaarlijks 70 miljard ton CO2 uit. Als men tegen 2050 de uitstoot van CO2 met 50% kan verminderen (wat twijfelachtig is) stoten 7 miljard mensen nog 35 miljard ton uit maar men voorspelt (wat zeer waarschijnlijk is) dat we in 2050 minstens met 9 miljard zijn die dan 45 miljard ton zullen uitstoten dus de totale uitstoot van CO2 zal wereldwijd toenemen in plaats van af nemen.
  Wij zijn hopeloos te laat. Het fenomeen is onomkeerbaar. Het enige wat wij doen is ons geweten sussen.
  50 jaar geleden werden de pioniers van de groene beweging (waar ook wij toebehoorden) uitgelachen door de roeptoeters van nu en werden smalend “de geitenwollen sokken beweging” genoemd. Wij tuinierden biologisch, richten coöperatieven op om plaatselijke natuurproducten te verkopen en de ecologische landbouw te promoten in organisaties als “De kleine Aarde” Wij werden lid van Greenpeace en fietsten, ook naar het werk, (ik spreek over 45 jaar geleden) in vestjes rond met het opschrift: ” Greenpeace, Let’s Bike” en werden regelmatig belaagd door boze automobilisten en enkele malen zelfs de gracht ingereden. Wij sloten ons aan bij de “Bond Beter Leefmilieu” en andere milieuorganisaties stemden voor Agalev, later voor Groen maar zagen niets veranderen. Integendeel de toename van de vervuiling was evenredig aan de toename van de milieuorganisaties. Wat hebben die roeptoeters van vandaag verwezenlijkt. Groen is lid geweest van de federale regering, Bruno Tobback was ooit minister van Milieu en trok met een huisvrouw naar de klimaattop, wat hebben zij bereikt??? De groenen hielpen nog niet zo lang geleden Di Rupo aan de macht en leverde de 2/3 meerderheid voor de zesde staatshervorming, kun je u dat voorstellen, zonder ook maar één milieueis op de agenda te plaatsen.
  En wij zouden ons nu schuldig moeten voelen. Wij die ons hele leven gestreden hebben tegen de verloedering van de natuur. Bewust hebben we één kind op de wereld gezet. (We hadden er heel graag meer) en als jonge leraar wees ik de leerlingen op de gevaren van overbevolking en van overconsumptie en predikte toen reeds het éénkind gezin, lessen die leidden tot banvloeken en protest van de ouders en door de inspectie werd ik op het matje geroepen en later verscheen ik voor de tuchtraad waar mijn lesonderwerpen in vraag werden gesteld. En ik kreeg het hele leraren korps op mijn dak omdat ik de vleesconsumptie in vraag stelde. Wij richten praatgroepen op en gingen in discussie met familie en vrienden en kregen heel wat vijanden. Wij reden 20 jaar niet met een auto en hebben uit noodzaak 9 jaar geleden terug een kleine auto gekocht, een diesel nog wel, om éénmaal per week van Diest naar Wakkerzeel te rijden om op de kleinkinderen te passen en hen eten te brengen voor enkele dagen. De plaats is niet te bereiken met openbaar vervoer of wij zijn voor die 35 km heen en terug zes uur onderweg. Wij gebruiken alleen voor deze verplaatsing de auto of voor een zeldzaam familie bezoek, de rest doen wij te voet of met de fiets.
  Plots staan de politiekers in rij om een opbod te doen in milieuprojecten en schijnen ze miljarden te kunnen regenereren om te investeren in het milieu terwijl de afgelopen jaren de tekorten zijn opgelopen en de staatsschuld is toegenomen ondanks alle besparingen. Men heeft geen geld om de armoede aan te pakken, sociale woningen te bouwen en te renoveren om ze te laten beantwoorden aan de milieunormen. Wij hebben geen geld voor de bejaarden, de gehandicapten en ga zo maar voort en nu beliegt men ons door te stellen dat ze het nu gaan oplossen terwijl de normen en quota die vooropgesteld worden bij elke klimaattop nooit gehaald worden ondanks fake ingrepen als emissierechten en dergelijke. De laatste 5 jaar is de CO2 uitstoot wereldwijd met 8% gestegen in plaats van gedaald. De oplossingen die nu worden voorgesteld raken niet aan de twee voornaamste oorzaken van de milieuverloedering: overconsumptie en overbevolking. Aan de koopkracht mag niet geraakt worden en er moeten kinderen bijkomen en de migratie gestimuleerd om de vergrijzing op te vangen en de arbeidsplaatsen in te vullen. Na elke reportage in dagbladen of op TV over het milieu volgt een advertentie om de consumptie aan te wakkeren en bij elke daling in de economische groei spreekt men over een welvaartsramp. Alles wat wij consumeren moet geproduceerd worden en creëert vervuiling en afval ook de productie van zonnepanelen, windmolens en batterijen. De scheepvaart produceert meer afval en vervuiling dan het hele wereld wijde wegverkeer. Zware vrachtschepen en bunker-schepen stoken de meest vervuilende ruwe olie en de scheepvaart neemt met 5% toe per jaar. De luchtvaart zal in de toekomst verdrievoudigen en is de evenknie, wat vervuiling betreft, van de scheepvaart. Het is een hopeloze opdracht om te proberen het consumptiegedrag van de Westerling te veranderen en nog hopelozer is het om het streven van die miljarden naar meer welvaart en overconsumptie te temperen.
  De wereldbevolking neemt, niet te stoppen, toe volgens een meetkundige rij en de vervuiling groeit mee volgens diezelfde meet kundige rij. Elke mens die erbij komt produceert tonnen afval, giftige stoffen, fijnstof en CO2.
  Ik word verteerd door razernij als ik hoor hoe ouders hun kinderen opvoeden en voor de TV laten verklaren dat ze iets doen tegen de klimaatopwarming en voor het milieu door zelf koekjes te bakken in plaats van ze te kopen en hun afval sorteren.
  Wij laten ons geen schuldgevoelens aanpraten door die duizenden scholieren, wetenschappers, opiniemakers, journalisten roeptoeters allerlei die de burgers beliegen en valse hoop aanpraten om verder te kunnen consumeren en de oplossingen bij de politiekers te leggen die nog in geen 50 jaar maar iets hebben kunnen doen aan heel die verloedering.
  In Ulaanbaatar, hoofdstad van Mongolië, woonden in 1997 600.000 mensen nu 1.800.000. De mensen stikken er en de luchtvervuiling door de WGO (20 µg/m3) voorgeschreven als schadelijk bereikt daar 999 µg/m3 het meettoestel kon niet hoger. 100 km naar het Westen toe in de steppe waar geen mensen wonen mat datzelfde toestel 0 µg/m3.
  De natuur heeft de mens niet nodig. Hoe minder mensen, hoe beter de lucht, hoe minder vervuiling, hoe meer natuur en dan hoeven jullie niet te brossen voor de bossen.

 10. Michaël Van Opstal

  Ik ben blij dat ik uw werk leer kennen. Bedankt.

 11. Coenegrachts René

  Beste,
  Net op Facebook pagina van de VRT “de stand van de democratie” gelezen. Prachtige uiteenzetting van U. Jammer dat niet iedereen on België de tijd neemt om dit even te lezen. Prachtig!

 12. Engels Koenaard

  dag mevrouw

  ik geniet telkens weer van uw columns in Knack en DS. De heldere zegging en het mooie taalgebruik van uw ‘stukjes’ zijn zeldzame pareltjes in de geschreven media.

  vriendelijke groeten

 13. Kristof BREUGHE

  Mooie verwoording, heldere taal. Siert je !

 14. Philippe A.Y. Seynaeve

  Dag mevrouw Beeckman,

  We kennen elkaar niet maar ik wilde gewoon reageren op het gesprek van deze morgen op Radio 1.

  Wat een duidelijke, feitelijke en authentieke toelichting van het werk en de tijd van Hannah Arendt.

  Een zeldzaam iets in het Vlaamse landschap en een schril contrast met de betogen van vele, andere Belgische intellectuelen.

  Met dank en vriendelijke groet,

  Philippe

 15. lodederaedt

  Beste Mevrouw Beeckman,
  Ik wou nog mijn instemming betuigen met uw column over “Hoop” in DS van 18/02/2021.
  De commentaar daarop in DS van 22/02/2021 door Johan R. Bruynseraede onlogisch en dus onbegrijpelijk. Waardeloos dus…

 16. P. Becuwe

  Geachte mevrouw Beeckman

  Hartelijk dank voor het kerstessay dat u schreef in De Standaard. Een ware verademing in een tijd waarin vooral de waan van de dag regeert.

  Ik wens u een gelukkig 2022 toe en hoop u regelmatig te zien in De Afspraak op vrijdag.

  Met vriendelijke groeten

  P. Becuwe

 17. guido janssens

  Beste,
  ik heb je kerstessay gelezen en doorgegeven. Ik vond het superinteressant o.a. om de wereld van mijn (grote) kinderen en jonge collega’s beter te begrijpen.
  Ook je connectie met het christendom boeit me. Wij proberen met enkele mensen hier in Itegem van de kerk een ontmoetingsplaats, open kerk te maken en uw denken hierover sluit daar bij aan. Geef je ook lezingen rond de tema’s van het kerstessay?

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s