Benjamin Barber in de Bourla

In gesprek met Elke Cloots en Stefan Sottiaux.

In gesprek met Elke Cloots en Stefan Sottiaux.

‘Change the subject’ – politieke vragen niet meer stellen vanuit de structuur van de natiestaat, wel vanuit de stad… Als denkoefening interessant. De lezing van Barber vorige maandag in de Bourla vond ik dus uitdagend.

Barber legde niet zozeer uit wat zou moeten gebeuren, maar wat al het geval is: vaak kunnen steden efficiënter grensoverschrijdende problemen oplossen dan regeringen. Continue Reading ›

Als burgemeesters de wereld regeerden…

Unknown

Benjamin Barber

Interessante lezing Benjamin Barber in Antwerpen, vanavond (Bourlaschouwburg)! Hij schreef recent ‘If Mayors ruled the World‘.

Burgemeesters lossen problemen op waar regeringsleiders weerloos naar kijken, aldus Barber.  We moeten dus grondig nadenken over onze politieke structuren.

Wat is er aan de hand? ‘Globalisering’ betekent dat problemen niet meer lokaal oplosbaar zijn: milieuvervuiling, veiligheid en terrorisme, mobiliteit, armoede… ze kennen geen grenzen. Onze politieke structuren, die nog steeds rond de natiestaat draaien, vragen internationale samenwerking tussen regeringsleiders. Maar dat betekent vaak dat er in werkelijkheid weinig of niets gebeurt, aldus Barber.  Nieuwe politieke structuren zijn dus nodig.  Continue Reading ›