“De canon is van u, niet van de politiek”, column DS, 25 mei 2023

Deze column verscheen in De Standaard op 25 mei 2023

“Als je filosofisch over de wereld nadenkt, kan je twee soorten vragen stellen. Je kan over het waarom spreken: waarom is er eerder iets dan niets? En je kan proberen te definiëren wat bestaat: wat zijn de kenmerken van wat is? De commentaren op de ‘Canon van Vlaanderen’ vallen in gelijkaardige delen uiteen: dat de canon bestaat, en wat er uiteindelijk in staat.

De reden waarom een canon een goede zaak is, kwam in de debatten amper aan bod: veel mensen – ook veel jongeren – weten zeer weinig over het verleden dat ze delen. Tegelijk hebben ze honger naar kennis. Wie honger heeft, eet al gauw eender wat: ‘Een lege emmer kan je met om het even wat vullen’, is de Arabische uitdrukking die collega commissielid Hind Fraihi hiervoor gebruikt. Fraihi is experte in moslimextremisme en in extreemrechtse groeperingen. De canon heeft dus een emancipatorische en democratische functie. Er is nu een website met onderbouwde kennis, die iedereen kan consulteren. De organisatie Wablief werkt aan een meer toegankelijke versie voor wie niet gewend is om ingewikkelde teksten te lezen. 

Dat de ‘Canon van Vlaanderen’ bestaat, zou volgens critici ‘banaal nationalisme’ in de hand werken. Dat is een flauw argument, omdat Vlaanderen al vaak het vertrekpunt voor historische werken was. Bijvoorbeeld in de ‘Wereldgeschiedenis van Vlaanderen’ (uitgeverij Polis, 2018), waar ook enkele critici van het banaal nationalisme aan meewerkten. De oorspronkelijke format daarvan heette ‘L’Histoire mondiale de la France’ (2017) onder redactie van Patrick Boucheron. Daarbij sluit deze canon andere versies – van steden, België, de Lage Landen, Europa, niet uit. 

En blijft de canon van Vlaanderen een politiek project, omdat de opdrachtgever de Vlaamse regering is? Neen, zoals dat evenmin het geval was in Nederland. De opdrachtgever was ook daar de overheid – de regering Balkenende (CDA) in 2006. De kritiek op de canon verstomde, aldus commissielid Hanneke Tuitman, zodra mensen ermee aan de slag gingen. Tuitman zetelde in de Nederlandse herijkingscommissie in 2020, gevraagd door de regering Rutte VVD. Eerst was ze tegen de canon, maar ze draaide bij toen ze zag hoe mensen de canon gebruikten. In Nederland heeft niemand het nog over politieke partijen. Dat is logisch: politici bepalen niet wat burgers met de canon doen. Om de woorden van de commissie Van Oostrom te hernemen: ‘De canon is wat kabinetten en commissies ruimschoots overleeft’.  

Dan zijn er de commentaren op wat in de canon staat. De meest gehoorde kritieken betreffen de literatuur; een aantal schrijvers – Gezelle, Van Ostaijen, Elsschot – hebben geen venster gekregen. Het goede nieuws is dat er een literaire canon bestaat, waarin werken van de genoemde auteurs wel opgenomen zijn; het zijn de ‘50+1 essentiële teksten uit de Nederlandstalige literatuur’. Met de vensters in de canon van Vlaanderen zijn er drie overlappingen: Reynaert de vos, De Leeuw van Vlaanderen en de Oostakkerse Gedichten. En wie inspirerende, maar weinig bekende vrouwelijke of diverse schrijvers zoekt, kan op de website van de schrijverscollectief Fixdit terecht. Ook daar zijn enkele raakvlakken met inhoud van de canon van Vlaanderen, zoals Virginie Loveling.  De canon bevat zelfs schrijvers die niet in de literaire canon voorkomen, zoals Emile Verhaeren – hij verschijnt in het venster ‘”Le plat pays” van Jacques Brel. Franstalige cultuur in Vlaanderen’ (samen met Charles De Costers ‘Tijl Uilenspiegel’). Tussen haakjes, vorige week werd bekend dat het ‘Emile Verhaeren Museum’ in Sint-Amands tegen 2030 opgaat in een belevingscentrum. Het ‘nichemuseum’ zou te weinig bezoekers krijgen. Hopelijk kan de canon hier meteen haar nut bewijzen. 

Tot slot is er de vraag van de toeëigening. Die stelde Phara de Aguirre bijvoorbeeld in De Afspraak op 10 mei: moeten mensen trots zijn op Ferdinand Peeters (1918-1998), de gynaecoloog uit Turnhout die de anticonceptiepil mee heeft ontwikkeld? Vrouwen elders nemen toch ook de pil? Neen, je moet niet trots te zijn (je mag, natuurlijk). Maar een canonvenster belicht een belangrijke maatschappelijke evolutie, die de levens van mensen nu beïnvloedt. De ontwikkeling van anticonceptie droeg bij tot de seksuele revolutie, en tot economische en sociale veranderingen. Peeters was een sociaal bewogen, katholieke arts die het lot van vrouwen wilde verbeteren: hij heeft de paus trachten te overtuigen om gezinsplanning toe te laten. Tevergeefs. Die afwijzing heeft veel gelovigen van de Kerk vervreemd. En die ontwikkeling werkt nog altijd door. Voilà, zo leer je iets over vrouwen, over hun moeilijkheden en hun vrijheid, over de impact van religie hier. Kennis, inzicht en misschien wat begrip. Daar draait het om.”

Interview samen met Hind Fraihi over ‘De canon van Vlaanderen’, De Tijd, 13 mei 2023

Dit interview verscheen in De Tijd op 13 mei 2023.

“Na bijna drie jaar voorbereiding werd deze week de langverwachte Vlaamse canon voorgesteld. Buitenbeentjes in de commissie die onze cultuur en geschiedenis samenvatte, zijn de filosofe Tinneke Beeckman en de publiciste Hind Fraihi.

Van neanderthalers in de Maasvallei tot de reuzenstoet in Borgerhout: in zestig thematische vensters vat de Vlaamse canon onze geschiedenis en cultuur samen. De eerste druk van het boek was in een dag uitverkocht. Dat, en de over-wegend positieve reacties, sterken Hind Fraihi en Tinneke Beeckman in hun overtuiging dat hun werk ‘op zijn merites’ is beoordeeld. Het project, gelanceerd op initiatief van de N-VA om de Vlaamse identiteit te versterken, was van in het begin controversieel. Historici vreesden dat de canon de ‘exponent van een assertieve identiteits-politiek’ ging worden.

Een groep academici beschuldigde jullie in het begin van het project van ‘enggeestigheid’.

Tinneke Beeckman: ‘Op een bepaald moment ging het zelfs over de ‘collaboratiecommissie.’ Op dat moment wordt je professionele legitimiteit onder de bus gegooid. Maar die verwijten gaven een enorme kracht om door te zetten. Wij hadden de kritiek niet nodig om te beseffen dat we het ook over de lastige dingen uit onze geschiedenis moesten hebben.’

Waarom zijn jullie in de commissie beland?

Hind Fraihi: ‘Ik vond de canon noodzakelijk vanuit mijn journalistieke focus op het moslimextremisme en extreemrechts. Want op dat terrein zie ik een identiteits-vacuüm. Mensen weten eigenlijk niet waarvan ze komen, wat hen verbindt en wat hen verdeelt.’

‘Bij moslimextremisme zie je veel historische vervormingen van werkelijkheden, zodat ze passen in een ideologisch kraam. De Koran verbiedt mensen te verbranden, terwijl IS dat herzag. Bij extreemrechts zie je een gebrek aan historische referenties. Het nazisme speelt niet echt een rol in het extreemrechtse gedachtegoed van de hui-dige generatie. Ik vond het noodzakelijk om met een canon jongeren wel op die referentie te wijzen.’

Beeckman: ‘Het gevaar vandaag ligt veel meer in het niet weten, dan dat iedereen zoals in de jaren 30 een sterke ideologie zou aanhangen. Het is het ontbreken van kennis over ideeën die mensen vatbaar maakt voor de Dries Van Langenhoves van deze wereld. Zij kunnen zeggen wat ze willen, omdat jongeren, maar ook anderen, geen kader hebben.’

Fraihi: ‘In het Arabisch hebben we daar een mooie uitdrukking voor: een lege emmer kan je met eender wat vullen. Dat is het probleem: de emmer wordt met eender wat gevuld, en vooral met wantrouwen. Wantrouwen tegen de media, tegen de academische wereld, tegen de politiek.’

De canon is voor u een manier om die emmer anders te vullen?

Fraihi: ‘Al is het maar met een druppel, ja.’

Zijn er politici over de schouder komen meekijken?

Beeckman: ‘Nee, absoluut niet.’

Wat waren de moeilijkste discussie-punten in de commissie?

Fraihi: ‘Het was vooral moeilijk te schrappen in de onderwerpen.’

Beeckman: ‘Het hielp dat we zestig vensters van de canon nog konden aanvullen. Bij het thema onderwijs voor meisjes konden we daardoor zowel de schrijfsters Marie Belpaire als Virginie Loveling opnemen.’

Fraihi: ‘Voor mij zat de uitdaging in het vinden van herkenningspunten met vandaag. Waarin zouden jongeren zich kunnen vinden? Zo kregen we een goede mix van ankerpunten en namen van wie je misschien nog niet gehoord hebt, maar die vandaag relevant zijn. Door de Congolese mensenrechtenactivist Paul Panda Farnana op te nemen, konden we het over de kolonisatie en de dekolonisatie hebben.’

Bij de Nederlandse canon luidde de kritiek daar dat hij te mannelijk was. Is dat iets waarop jullie gelet hebben?

Fraihi: ‘We hebben een goede mix gemaakt, zonder dat het een geforceerde zoektocht werd.’

Beeckman: ‘In de commissie zat hoogleraar kunstgeschiedenis Katlijne Van der Stighelen, die goed op de hoogte is van onderbelichte vrouwelijke schilders. Omdat zij niet met levende modellen mochten werken, beperkten ze zich tot stillevens. We hebben het over Clara Peeters, een tijdgenote van Peter Paul Rubens die als eerste vrouwelijke kunstenaar een tentoonstelling kreeg in het Prado in Madrid.’

De keuzes liggen niet altijd voor de hand. De canon wijdt een venster aan Cathelyne Van den Bulcke, die in 1590 op de brandstapel belandde omdat ze verdacht werd van hekserij.

Fraihi: ‘Je kan zoiets wel ophangen aan vandaag, nu mensen vaak virtueel afgebrand worden. Er zijn nu heksenjachten op de sociale media, er is massahysterie, je hebt fake news. Vaak zijn vrouwen daarvan het slachtoffer.’

Volgens het Vlaams Belang staat de canon vol culturele zaken die niets met Vlaanderen te maken hebben.

Beeckman: ‘Misschien niet met het Vlaanderen zoals zij het zich verbeelden.’

Fraihi: ‘Ze redeneren vanuit een imagi-naire identiteit, terwijl Vlaanderen de etnische grenzen altijd al kon overstijgen. Kijk naar de soldaten uit de kolonies tijdens de Eerste Wereldoorlog.’

Is het multiculturele karakter van de reuzenoptocht in Borgerhout echt onmisbaar om Vlaanderen te begrijpen?

Beeckman: ‘Het toont hoe de wereld in Vlaanderen gekomen is.’

Fraihi: ‘Dat was ook mijn bedoeling: om wat verwarring zaaien, de vraag te stellen wie we nu eigenlijk zijn, en om sommige dingen net niet te begrijpen.’

Elisabeth Meuleman van Groen noemt het een bijna woke canon.

Beeckman: ‘Dat vind ik gek en vooringenomen. Is het zo revolutionair dat we het homohuwelijk in de canon opgenomen hebben? De adoptie van kinderen door homokoppels is zelfs door de N-VA goedgekeurd.’

Fraihi: ‘Woke is een modewoord dat is overgewaaid uit andere contreien. Alsof je plots wakker wordt en er voorheen geen strijd is geweest. Het doet heel wat af van voorafgaande gevechten voor gelijkheid, tegen racisme en tegen discriminatie. De canon illustreert net hoelang die strijd al bezig is.’

Van welke thema’s vindt u het jammer dat ze de canon niet gehaald hebben?

Beeckman: ‘De kritiek dat de podium-kunsten uit de jaren 80 er niet in staan, vind ik misschien wel terecht.’

Hetzelfde wordt gezegd van de afwezigheid van schrijvers als Willem Elsschot, Guido Gezelle of Paul van Ostaijen.

Beeckman : ‘Je moet nu eenmaal keuzes maken.’

Tijdens de voorstelling van de canon in het parlement zei minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) dat de canon ‘just niks moet’. Maar hoe willen jullie dat hij gebruikt wordt?

Beeckman: ‘Als leerkracht kan je hem gebruiken als bron van informatie en om kennis te ordenen en te structureren. Docenten voor nieuwkomers zijn enthousiast, omdat ze via de canon bepaalde waarden en normen kunnen illustreren, zoals het gegeven dat ook meisjes naar school gaan en de gelijkheid tussen man en vrouw.’

Fraihi: ‘Ik heb het eerste exemplaar aan mijn moeder gegeven. Het eerste wat ze zei, was: ‘Dit komt bijna zestig jaar te laat.’ Ze is hier in 1966 aangekomen uit Marokko. Er was geen onthaalbeleid, ze kreeg geen taallessen, er was geen inburgeringstraject. Ze liep hier verloren. Kennis verwerven is ook een privilege. De critici van de canon gaan daar makkelijk aan voorbij.’

Kan je de canon gebruiken om er de Vlaamse identiteit mee te bepalen, zoals de N-VA wilde?

Fraihi: ‘Om een meerlagige identiteit mee te vormen, ja. Vandaag lijkt het alsof je het moet verdienen Vlaming te zijn. Je kan het niet zomaar worden. Maar wat is een Vlaming? Wie is Vlaming? Dat is het beginpunt van de canon: nagaan wie we zijn. En dan nadenken wie we willen worden.’

‘Ik sta op verschillende kruispunten wat betreft identiteiten. Ik ben een Klein-Brabander met Marokkaanse roots die Iberisch georiënteerd opgevoed is, met wat Joodse afkomst. Vlaanderen is gemengd. Laat al die identiteiten maar komen.’

Beeckman: ‘Net omdat er ook zoveel kritische en moeilijke thema’s uit onze geschiedenis in staan, omarm je niet alleen de jubelmomenten, maar word je ook geconfronteerd met de mislukkingen en de drama’s. Ik denk dat die realistische kijk verhindert dat je helemaal wordt meegesleept in dat verhaal van identiteit.’

door Henk Dheedene

In ‘De Afspraak op Vrijdag’ op 13 januari 2023

Samen met Fouad Gandoul (columnist) en Nadia Naji (voorzitster Groen) was ik te gast bij Ivan De Vadder, op canvas, op vrijdag 13 januari.

We hadden het over de deal die de federale regering sloot met Engie (oa over nucleair afval), over asielzoekers in Brussel, en over ‘Het verhaal van Vlaanderen’.

Wat de canon juist betekent, leg ik hier uit.