Spinoza over het goede leven… Enkele leefregels

Welke praktische levenslessen volgen uit Spinoza’s filosofie? Ik besprak er enkele tijdens een ‘Sunday Service‘ georganiseerd door Villanella. Op de laatste zondag van de maand (alvast tot eind juni 2015) organiseert Villenella een gemeenschapsdienst, die begint met enkele rituelen, dan volgt een lezing, en tot slot is er een lunch. Plaats: De Studio, Maarschalk Gerardstraat, 2000 Antwerpen.

Over het goede leven

Een spinozische ‘preek’ lijkt me een contradictio in terminis: Spinoza heeft het helemaal niet begrepen op moraliserende oordelen. Hij verafschuwt mensen die anderen vertellen wat ze moeten doen of hoe ze moeten leven – dat is de kern van zijn kritiek op theologen en moraalfilosofen van zijn tijd, die de mens niet beschrijven zoals die is, maar zoals ze vinden dat die zou moeten zijn. Maar voor Spinoza getuigt het niet van wijsheid of van inzicht in de ware aard van God, om mensen voortdurend op hun gebreken en tekortkomingen te wijzen.

UnknownSpinoza’s project beoogt dan ook het tegenovergestelde: zijn ‘Ethica’ is er juist op gericht om mensen zelf te laten ontdekken hoe ze vrij kunnen zijn. Spinoza verkiest te leven volgens de rede. Maar hij weet zeer goed hoe moeilijk dat is. “Het beste wat we dus kunnen bereiken zolang we geen volmaakte kennis van onze gevoelens hebben, is het bedenken van een goede manier van leven, oftewel vaste levensregels, die uit ons hoofd te leren en ze voortdurend toe te passen op de individuele zaken die we regelmatig tegenkomen in het leven.” (E, V, 10).

Spirituele oefeningen?

In zijn ‘Ethica’ liet de filosoof zich sterk inspireren door het epicurisme en het stoïcisme.  Filosofie is niet alleen (abstract) denken, maar ook vorming van de geest, om problemen te onderkennen en om zich in het leven te oriënteren.

Filosofie is dus een levensstijl, een levenskeuze. Keuzes maken kan je niet altijd spontaan. Zowel de epicuristen als de stoïcijnen hebben enkele ‘spirituele’ oefeningen. Welke meer spinozistische oefeningen vallen uit zijn filosofie af te leiden?

Ik geef er enkele.

1. Aanvaard pluraliteit. Mensen leven makkelijker in conflict omdat ze willen dat anderen hun ideeën, waarden en voorkeuren delen.  ‘Wij zien dus’ schrijft Spinoza, ‘dat ieder van nature ernaar streeft, dat anderen naar zijn zin leven, met het gevolg dat, waar allen dit gelijkelijk beogen, zij elkaar gelijkelijk tot last zijn en waar alleen door iedereen willen worden geprezen en bemind, allen elkaar haten.’ (E, III, stelling 31, toegift). Continue Reading ›

Sunday Service – “Het Goede Leven volgens Spinoza”, op 25 januari in Antwerpen

Op zondag 25 januari geef ik om 11.00 uur een alternatieve zondagsdienst, over ‘Het Goede Leven volgens Spinoza‘.

“Villanella deelt graag liefde, schoonheid, wetenschap.  De Sunday Service is sinds dit najaar onze zondagsdienst aan de gemeenschap.
Geïnspireerd door The School of Life en de Sunday Assembly in Engeland, stellen we iedere laatste zondag van de maand DE Studio openstellen voor een moment van bezinning.”

Kinderen van 8 tot 12 jaar kunnen filosoferen.  Volwassenen krijgen een bevlogen spreker en gaan in gesprek. Elke zondag nodigen we één spreker uit die zijn vakgebied, passie of wijsheid deelt met het publiek.
De vorm is open: een preek, een lezing, een reeks beschouwingen.
Samen maken we nieuwe rituelen en creëren zo een nieuw moment van reflectie en ontmoeting.

Waar? Maarschalk Gerardstraat 4, 2000 Antwerpen. Tel: 03/260.96.10.

10u: deuren
10u30: welkomstritueel ism theatermaaktsters Ine Van Baelen en Tina Ameel
11u: lezing
12u: gezamelijke lunch

Informatie, zie villanella.

Dit initiatief is gebaseerd op gelijkaardige ideeën van The School of Life, die in Londen werd opgericht, in 2008. Ondertussen is The School of Life neergedaald in Antwerpen, waar de faculteit allerlei klassen en events organiseren.

En daar, in The School of Life Antwerpen, geef ik  ook enkele klassen, zoals ‘How to Have Better Conversations‘, en ‘How to Worry less about Money’. En op 8 februari 2015 organiseer ik een filosofie-ontbijt, ‘Voer voor Filosofen’. Welkom!