“Ducal en alle Belgen”, “Brief” in De Morgen, 6 feb. 2014

De kersverse dichter des vaderlands, Charles Ducal klaagt over zijn biografie op wikipedia (DM, 5 feb.). Ik ken de juiste toedracht van Ducals sympathie voor Amada (voorloper van de PVDA) niet. Maar zijn twijfelachtige openingsrede toont alvast dat vooroordelen hem niet vreemd zijn. Jammer voor een figuur die solidariteit wil bevorderen.  Ducal stelt openlijk dat hij zich toch niet verbonden voelt met alle Belgen.

Wie valt dan uit Ducals boot? “Ik heb geen CEO’s onder mijn vrienden en voel me meer op mijn gemak bij mensen met een modaal inkomen of die moeten leven van een uitkering.” Ducal past een bijzonder essentialisme toe: je bent hoeveel je verdient. Ik dacht dat niets menselijks de dichter vreemd mocht zijn. Dan spelen rijkdom of armoede niet mee. Continue Reading ›