GAS-boetes: geld uit politiek nihilisme

GAS-boetes illustreren – helaas – het politieke deficit in onze maatschappij. Ze zijn een juridisch probleem. Maar ze tonen een gebrek aan politiek project: blijkbaar meent de overheid dat burgers alleen uit angst voor financiële straf nog regels willen naleven. Kritische vragen over burgerzin, over een gezamenlijk maatschappelijk project of over de autoriteit van de ordediensten worden blijkbaar niet gesteld. Of gelooft niemand dat die crisissen kunnen worden opgelost? Ze zijn nochtans fundamenteler. GAS-boetes zijn politiek nihilistisch.  Continue Reading ›