“Over ‘1984’ van George Orwell” in Winteruur, op 29 jan. 2019

Op dinsdag sprak ik over ‘1984’ van George Orwell, met Wim Helsen in Winteruur op Canvas. De link naar het fragment staat op canvas.

Het boek gaat over politiek, over totalitarisme. Maar ook over liefde, intimiteit, integriteit en gevoel…

Dit was mijn fragment:

‘“Afgaande op wat hij zich van haar kon herinneren, veronderstelde hij niet dat zij een bijzondere vrouw was geweest en nog minder een intelligente vrouw; en toch had ze een soort edelheid bezeten, een soort van zuiverheid, eenvoudig omdat de normen waaraan zij gehoorzaamde persoonlijke standaarden waren. Haar gevoelens waren van haarzelf en konden niet van buiten af veranderd worden. Het zou niet in haar hoofd zijn opgekomen dat een handeling, die geen doel dient, daardoor betekenisloos wordt. Wanneer je iemand liefhad, dan had je hem lief en wanneer je niets anders te geven had, dan gaf je hem liefde. Toen het laatste stukje chocolade verdwenen was, had zijn moeder het kind in haar armen geklemd. Het gaf niets, het bracht geen enkele verandering teweeg, het bracht niet meer chocolade op, het wendde de dood van het kind niet af noch die van haarzelf; maar het scheen haar natuurlijk om dat te doen.”’

Deze week komen Geert Bourgeois, Koen Wauters, Lieve Joris aan bod.

Op Radio 1, over de ‘Verlichtingswaarden’, 3 nov 2015

Op 3 november sprak ik over de Verlichtingswaarden op Radio 1, met Annemie Tweepenninckx.

Herbeluister ‘De Bende Van Annemie’ – vanaf minuut 17.

Aanleiding was de Septemberverklaring van Geert Bourgeois, waarin hij stelt dat nieuwkomers de waarden van de Verliching moeten respecteren. Maar wat zijn die waarden? Gelden ze nog vandaag?

Project ‘Interlevensbeschouwelijke dialoog’ voor Vlaamse overheid

Op 21 maart 2014 ondertekenden vertegenwoordigers van de zeven erkende levensbeschouwingen en religies met de overheid een ‘Engagementsverklaring’. Ze spraken af samen  over fundamentele vrijheden, rechten en waarden, en indien nodig ook te overleggen samen te handelen.  De bedoeling is om verdraagzaamheid en begrip te versterken, en om samen een aantal waarden en normen uit te dragen.

In dit project had ik een duidelijke opdracht: een tekst opstellen die de leden konden goedkeuren, en de deelnemers rond de tafel brengen. Ik heb deze ‘interlevensbeschouwelijke dialoog’ dus vanaf het begin begeleid, als doctor in de moraalwetenschappen en als onafhankelijke consulente. Ik deed dat in opdracht van de Vlaamse overheid (het kabinet voor binnenlands bestuur, inburgering en integratie het ministerie, minister Bourgeois). Ik werd gecontacteerd omwille van mijn publicaties (onder meer over de seculiere staat). Verder heb ik geen enkele partijpolitieke binding, en behoor niet tot een georganiseerde levensbeschouwelijke groep.

Eind 2013, begin 2014  heb ik met de vertegenwoordigers van het vrijzinnig humanisme, de katholieke, joodse, islamitische, orthodoxe en anglicaanse erediensten, en met protestants-evangelische kerken overlegd. Ik heb  een ontwerptekst voorgelegd en de uiteindelijke Verklaring opgesteld. Met de ondertekening van de tekst in maart 2014 liep mijn opdracht ten einde.

De deelnemers waren positief over het nieuwe initiatief. Nu gaan de zeven erkende erediensten en levensbeschouwingen onder een roterend voorzitterschap verder.

Ik vond het een boeiende ervaring, en kon me helemaal vinden in de doelstelling: bijdragen tot eenheid en begrip. In deze samenleving polariseren burgers soms makkelijker dan dat ze elkaar vinden in hun gedeelde waarden.

In het werk heb ik dankbaar gebruik kunnen maken van  ‘filosofen’ en anderen die zich reeds over dergelijke thema’s hadden gebogen. Ik denk in het bijzonder aan het verslag van de commissie Bossuyt (2005-2006),  waaraan Marc Bossuyt, Abied Alsuleiman, Etienne Vermeersch, Ludo Abicht, Marie-Claire Foblets, Naima Charkaoui en Rik Torfs meewerkten. Zij deden dat in opdracht van toenmalig minister van binnenlands bestuur, Marino Keulen, minister Bourgeois’ voorloper.