‘Filosofie met Klassen’ – nieuwe ‘les’ over macht en onmacht

Zoals vorig jaar, geef ik dit jaar opnieuw ‘Filosofie met Klassen’, in samenwerking met Het Zoekend Hert. Geïnteresseerde leraren kunnen Het Zoekend Hert contacteren, en er met hun leerlingen op bezoek gaan. Ze krijgen een rondleiding in het cultuurhuis. En ik geef dan een lezing, en ga in gesprek met de leerlingen.

Dit is het thema: “ZIJN WE ECHT TOT MACHTELOOSHEID GEDOEMD?

“Dr. Tinneke Beeckman werkt aan een boek over macht en onmacht, over filosofie, politiek en economie. Ze bespreekt daarin hoe moderne techniek niet alleen mogelijkheden creëert, maar ook onze vrijheden bedreigt. In deze lezing behandelt ze één thema: welke gevaren moderne schendingen van privacy inhouden. Onthullingen over internet maken het schrikbeeld van 1984, het beroemde boek van George Orwell, reëler. Samen met de leerlingen zoekt de filosofe uit welke ideeën ons weerbaarder en krachtiger kunnen maken. ‘Want we lijken tot machteloosheid gedoemd, maar we kunnen toch onderzoeken hoe we greep krijgen op onze omstandigheden’. Ze leest fragmenten uit het boek van Orwell die eigentijdse vragen oproepen: waarom zijn privacy en intimiteit belangrijk? Hoe beïnvloedt een gebrek aan privacy het streven naar waarachtigheid? Welk belang hebben  geschiedenis, identiteit en herinnering in een democratische samenleving? Deze thema’s uit 1984 worden geïllustreerd door voorbeelden en toepassingen voor vandaag.”

Ook Patrick Loobuyck kan je vragen om een ‘klas’ te geven, over de seculiere samenleving: ‘Mag ik mijn levensbeschouwing belijden zoals ik wil?’

En Dimitri Goossens spreekt over de dood: ‘De verlamming van Medusa, tot heden toe’.

contactpersoon : Eddy Strauven,  hetzoekendhert@gmail.com.

FilosofiemetKlassenoktober2014 kopie

 

 

Samen de ‘Ethica’ van Spinoza lezen

UnknownLezers vertellen me vaak dat ze de Ethica van Spinoza zo’n ondoorgrondelijk werk vinden. Terecht, de Ethica is één van de moeilijkste werken in de filosofie.

Daarom geef ik voor filosofiehuis ‘Het Zoekend Hert’ drie lessen over dit werk. De formule heet ‘Meesterklas op Krukken‘.

In drie sessies bestuderen we de belangrijkste passages van dit werk. We bespreken Spinoza’s visie op God, emoties en vrijheid.

“Blij denken met Tinneke Beeckman

Vanaf 10 mei 2014 organiseert filosofiehuis Het zoekend hert de eerste editie van Meesterklas op krukken, in drie sessies. Onder deskundige begeleiding van Dr. Tinneke Beeckman wordt een filosofisch hoofdwerk gelezen, met een groep van 12 filosofieliefhebbers. Het gekozen boek is de Ethica van Spinoza, in de nieuwe editie van uitgeverij Boom. Drie passages worden in het bijzonder onder de lens gelegd: God, de emoties, de vrijheid. Voor de inschrijvingsprijs van €98 krijgen alle deelnemers ook het betreffende boek (winkelwaarde €39,90) en gratis drinks. Enige voorkennis is aangewezen, geduld en aandacht zijn wenselijk. Aan de kandidaat-deelnemers wordt gevraagd bij hun inschrijving een beknopte motivering te geven (maximaal 100 woorden).

Meesterklas op krukken met Dr. Tinneke Beeckman vindt plaats op drie zaterdagen: 10 mei, 31 mei, 21 juni 2014.

Het is telkens van 14 tot 17 uur. Afspraak in filosofiehuis Het zoekend hert, Koninklijkelaan 43, 2600 Berchem. Deelnameprijs, inclusief het boek: € 98. Voor meer informatie: http://www.hetzoekendhert.be. Reserveren verplicht: hetzoekendhert@gmail.com”.

‘Filosofie met Klassen’ komt op de radio…

In december – exacte datum volgt nog – komen Eddy Strauven van ‘Het zoekend hert‘, filosoof/schrijver Greg Houwer en ikzelf op de radio (‘Het Vrije Woord’ , radio 1 met Frank Stappaerts).

We spreken over het project ‘Filosofie met Klassen‘: een klas met scholieren (17-19 jaar) kan een ontmoeting/lezing met een filosoof regelen tijdens een bezoek aan het prachtige filosofiehuis in Berchem. Het aanbod bevat: mezelf over Spinoza, Greg Houwer over identiteit en Dimitri Goossens over de dood.  Continue Reading ›